Akademik bir çalışma hazırlarken, alıntılar en önemli başlıklar altındadır. Tez metnine alıntıları eklemek için bazı kurallar vardır. Tez yazım kılavuzu, araştırmanın raporlanmasında uyulacak kuralları içermektedir. Atıfların gösteriminde metin içi ve dipnot yöntemi olmak üzere iki yol izlenmektedir. Bunların ayrıntıları da yine tez yazım kılavuzunda belirtilmektedir.

Metin içinde gösterilen kaynakların aynı zamanda kaynakçada da gösterilmesi zorunludur. Bu gösterim de belli kurallar dahilinde gerçekleşmektedir. Tez metinlerinde yaygın olarak kullanılan alıntılama teknikleri APA, MLA, Harvard ve Chicago olarak bilinmektedir. Hangi yöntemin kullanılacağına, çalışmanın verileceği kurum karar vermektedir.

Tez metninde alıntı yapılması zorunludur. Akademik çalışmalarda kullanılan ve kullanılan fikirler, yöntemler veya veriler belirli kurallar çerçevesinde gösterilmelidir. Bu yükümlülükler araştırmacıyı etik dışı davranışlardan korur. Ayrıca tez metinlerinde atıflar gösterilmesi, atıfta bulunulan eserin yazarını ödüllendirmeyi veya sorumlu tutmayı da sağlayacaktır.

Tez hazırlarken atıfların doğru bir şekilde gösterilmesi ve kullanılan kaynakların kaynakçada eksiksiz verilmesi zorunludur. Bununla birlikte kaynakçanın istenilen formata uygun hazırlanması da gerekmektedir. Kaynakların eksik olması veya doğru gösterilmemesi, tez teslimi esnasında fark edilmese de sonradan fark edildiğinde can sıkıcı olacaktır. Ekibimizden bu konuda destek alarak atıfların düzgün gösterilmesini, kaynakların eksiksiz ve doğru bir şekilde verilmesini sağlayabilirsiniz.