Tez Düzenleme Nasıl Olmalıdır?

Akademik yazı yazmada kullanılan tek bir yöntem yoktur. Yöntem; yazının formatına, türüne, konusuna ve yazarın deneyimine bağlı olarak değişebilir. Yazı dili ve üslubu da yazarın bilgi, beceri ve deneyimine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak akademik yazıların sahip olmaları gereken bazı temel prensipler vardır. Bu açıdan akademik yazı yazmada başlangıç olarak bu temel prensiplerin öğrenilmesi, bu prensiplere göre yazı yazmaya başlanması, zamanla yanlış yaparak, yanlışlardan ders çıkararak ve tecrübe ederek akademik yazı yazma becerisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Tecrübe, zamanla yazarların akademik yazı yazmada kendi yöntem ve üsluplarını geliştirmelerine katkıda bulunacaktır.

Akademik yazı yazmada önemli olan temel prensipler ve bu prensiplerin ne şekilde akademik yazıya aktarılacağı, akademik yazının amacı, akademik yazı türleri, akademik yazılarda öne çıkan bölümler ve bunların nasıl yazıldığı, akademik yazılarda intihal olayları ve bunlardan kaçınma yolları gibi konulara önem verilmelidir. Ayrıca akademik yazı yazmaya ilk başlayanların yaşayabilecekleri temel sıkıntılar, yazılarda yapılan temel hatalar ve bunların ortadan kaldırılması için yapılabileceklerin neler olduğu bilinmelidir.

“Akademik dil kullanımı”, “makale yazma” “giriş kısmının yazılması”, “anlam bütünlüğünün oluşturulması”, “veri toplama aşaması”, “yayın kuruluşlarının maddiyata verdiği önem” ve “mesleki yoğunluk” temalarında zorluklar yaşadıklarını; “bilimsel araştırma yöntemlerini niteliği”, “yabancı dil eğitimi”, “akademik yazmaya gereken önemin verilmesi” temalarındaki ihtiyaçların her geçen gün arttığı dikkat çekmektedir.

Tez ödev ve makale gibi çalışmalar özgün araştırma gerektiren ve bilimsel makale olarak tamamlanması öngörülen özel çalışmalardır. Yapılan çalışmaların teslim edileceği kurum ve kuruluşların istediği yazım kuralları ve sayfa yapısı formatında hazırlanması gereken, titizlik ve dikkat isteyen, yeri geldiğinde kelimelerin tek tek özenle seçilip, bu kelimelerin yine tek tek taranmasının yapıldığı zahmetli ve uğraş verici işlerdir. Ayrıca üniversite ve enstitülerin çalışmaları kapsamında, yazım ve imlâ kurallarına çok dikkat edilerek tamamlanması gerekmektedir. Tez çalışmasının içeriği ayrı ayrı başlıklar altında uzun sayfalarca anlatılır. Bu şekilde yapılan çalışmalarda ise, cümle düşüklüğü, anlatım bozukluğu, yazım ve imlâ kuralları hataları sıklıkla görülür ve üniversitelerin tez çalışmalarında istediği şekilde kısa, öz ve anlaşılır cümleler kurulmalıdır.

Tez düzenleme işlemi yazılmış olan bir tezin yazım kurallarına uygun olacak şekilde düzenlenmesidir. Tez düzenleme işlemi sırasında yazıların başlığı, sayfa düzeni, içeriklerin sıralanması, yazı karakterlerinin büyüklükleri gibi düzenlemeler yapılır. Tez düzenlemesi nasıl yapılır sorusuna cevap olarak; ‘tezin tümünün yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uygun hale getirilmesidir’ denilebilir. Lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencileri, tez hazırladıkları için tez düzenlemesi yaptırmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Tez düzenlemesine önem verilmediği durumlarda tez çalışmalarının reddedilmesi durumu ortaya çıkabilir.  O zaman yapılabilecek tek işlem hataları düzeltmek ve sonrasında tekrar kurula sunmak olacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir