Tezde Kaynakça Nasıl Yazılır?

 

Tez çalışmalarında kaynakça, başka eserlerden ve görüşlerden yararlanıldığı zamanlarda ortaya çıkar. Kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, belirli kurallar çerçevesinde oluşturulmaktadır. Tezde kaynakça nasıl yazılır? Sorusu her üniversitenin kendisi tarafından hazırlanan tez yazım kılavuzunda cevaplanmaktadır. Bu konuda genel bir takım kurallar da bulunmaktadır.

Kaynakça Oluşturma Hakkında Genel Kurallar

Kaynakça oluşturmada kullanılan kaynaklara en iyi şekilde yönlendirme yapılması esas alınır. Kaynakça oluşturmada amaç okuyucunun ya da araştırmacının tezde yer alan kaynaklara hızlı ve kolay erişim sağlanmasıdır. Bilim dallarının kendi özelliklerine bağlı olarak kaynakça oluşturma teknikleri bulunmaktadır. Tezde kaynakça nasıl yazılır? Sorusunda bu teknikler ön plana çıkmaktadır. Bu teknikler üniversitelere göre de değişiklik gösterebilir. Fakat genel çerçevede en fazla kullanılan teknikler APA, Harvard, MLA ve Chicago tekniğidir.

MLA tekniği ve APA tekniği pek çok konuda birbirine benzemektedir. Bu tekniklerden farklı olarak Chicago tekniği de tez yazımında kaynakça göstermek için tercih edilir. Tezde kaynakça nasıl yazılır? Sorusunun cevabı bir nevi bu tekniklerin öğrenilmesi anlamına gelmektedir. Bu yöntemler ile kaynak göstermede kaynağın yazarı ve eserin tarihi belirtilir. Tekniklerin içeriğine bağlı olarak bu bilgiler dipnot olarak değil eserin içinde yer alabilir.

Kaynakça Hazırlamada Uyulması Gereken Kurallar

Kaynak göstermede kurallar kullanılan teknik ile ortaya çıkmaktadır. Tezde kaynakça nasıl yazılır? Sorusundan yola çıkılarak kullanılan tekniğin kuralları uygulanır. En fazla kullanılan tekniklerde bibliyografya kısmında yazar adından hemen sonra eser bilgileri yer alır. Bu bilgiler dipnot olarak yer alabilir. Böylece eserin akıcılığı değişmemektedir. Eser bir bütün olarak elimizde yer alırken merak edilen konularda kaynakça kısmından ya da dipnot kısmından araştırma yapılan esere ulaşılabilir.

Kaynakça içinde sadece eserin ismi ya da basım tarihi gibi bilgiler yer almayabilir. İsteğe bağlı olarak eserin değişik bilgileri de burada kullanılmaktadır. Sosyal bilimler ya da fen bilimleri gibi alanlarda kaynakça farklı şekillerde hazırlanabilir. Tezde kaynakça nasıl yazılır? Sorusunda üniversitelerin kuralları da değişiklik gösterir. Bu bakımdan kaynakça hazırlanırken tez yazım kılavuzunda yer alan kaynakça bölümü kuralları dikkate alınmalıdır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir